Com comentàvem en l’anterior article del bloc, l’intestí i el fetge són òrgans fonamentals pel manteniment d’un bon estat de salut. Aquesta vegada, posem el focus en el fetge com a principal òrgan detoxificador del nostre cos.

I, què és la detoxificació? Es tracta del procés de neteja de l’organisme a través del qual el cos elimina toxines perjudicials per a la salut, anomenades substàncies xenobiòtiques.

Els mecanismes que té el cos per eliminar aquestes substàncies que interfereixen en la salut i la qualitat de vida a llarg termini, es poden afavorir i potenciar a través d’uns bons hàbits de vida i alimentació saludable. També es poden ajudar amb algunes plantes o vegetals que ens ofereix la natura i suplements naturals.

En què consisteix el procés de detoxificació hepàtica?

El procés de detoxificació del fetge es divideix en dues fases: a la primera, es genera una modificació dels xenobiòtics, que poden procedir o bé de l’exterior (alimentació, medicaments, substàncies respirades o absorbides a través de la pell, etc.) o bé del mateix cos, ja que poden produir-se de manera natural (per exemple, hormones com els estrògens, la histamina o les catecolamines). A la segona fase, s’afegeixen certes molècules que n’afavoreixen l’eliminació. L’objectiu és transformar les substàncies apolars (no solubles) que l’organisme no pot eliminar, en substàncies polars (solubles), que són fàcilment excretables per femta o orina, principalment.

Durant la primera fase de detoxificació hepàtica es produeixen diferents tipus de reaccions bioquímiques realitzades pels enzims del citocrom P450 (CYP). El resultat són uns intermedis de reacció altament oxidatius i inflamatoris que cal eliminar de l’organisme com més aviat millor. Per aquesta raó, a la segona fase es produeixen reaccions de conjugació, o, en altres paraules, els productes de la transformació metabòlica de les toxines són combinats amb compostos endògens hidrosolubles (grups metil, sulfat, glutatió, àcid glucurònic, etc.).

Totes aquestes reaccions que hem explicat succeeixen gràcies a una gran varietat d’enzims que necessiten l’ajuda de determinades vitamines i minerals per funcionar –coneguts com a cofactors o coenzims–. Per això, una alimentació adequada és essencial perquè aquest procés funcioni correctament. Cal garantir que l’organisme disposi de tots els recursos necessaris per eliminar substàncies nocives per a la salut que poden influir en símptomes i patologies a mitjà i llarg termini.

Què passa si la detoxificació no funciona correctament?

Quan el nostre fetge detoxifica malament o ho fa lentament, ja sigui per motius genètics, malaltia hepàtica o bé per manca de cofactors, podem patir diverses molèsties. Cansament, insomni o problemes de la pell com èczemes, descamació, dermatitis seborreica i acne en serien algunes de molt comunes.

A més, una síndrome premenstrual marcada, regles doloroses i la síndrome de l’ovari poliquístic també són possibles conseqüències. Més símptomes serien mal de cap i migranyes, problemes de digestió –sobretot d’aliments greixosos–, intoleràncies alimentàries, sensibilitat química, dolor i inflamació generalitzada, entre d’altres.

Quina importància té el fetge per al cos humà?

No es pot gaudir d’una salut òptima si no es protegeixen òrgans vitals com el fetge i l’intestí. Aquest darrer té una gran quantitat de microorganismes vius que són fonamentals per enfortir el sistema immunitari i regular el sistema nerviós i endocrí, a més de participar en la digestió dels nutrients i la seva absorció.

D’altra banda, el fetge és de vital importància per eliminar elements nocius per a l’organisme, i s’encarrega de biotransformar els medicaments, fent-los funcionals o eliminant-los del cos. També compleix altres funcions com, per exemple, secretar la bilis, que és essencial per a la digestió dels greixos de la dieta, equilibrar i fabricar glucosa a mesura que el cos la necessita, depurar bilirubina, i regular la coagulació sanguínia.

Per això, i complint tantes funcions, cal mantenir-lo en bon estat. És un dels òrgans més vulnerables del cos humà, ja que l’afecta molt l’estil de vida. 

És necessari, doncs, adquirir hàbits d’alimentació saludables per poder preservar-ne el bon funcionament i gaudir de benestar físic i mental.