El colon irritable també anomenat síndrome de l’intestí irritable (SII) el podem definir de moltes maneres, de fet podem trobar a les xarxes la descripció detallada de la malaltia amb les seves variants i els símptomes més freqüents. Ara bé, no és fàcil trobar-hi solucions que et permetin resoldre o millorar aquest problema. 

Si en pateixes, és probable que en més d’una ocasió algun professional de la salut t’hagi dit que no té cura i que has d’aprendre a conviure-hi. I, amb una mica de sort, t’haurà aconsellat que mengis saludable i que no t’estressis. Entenc com ha de ser rebre una resposta tan poc esperançadora i poc concreta, que t’aporta més desànim que no pas eines i estratègies per resoldre-ho.

Amb una cosa hi estem d’acord i és important tenir-ho present i valorar-ho. Es tracta d’un problema de salut pel qual no t’hi va la vida, però si la qualitat de vida. I això és essencial, perquè la vida la tenim per gaudir-la i no per patir-la.

Es tracta d’un problema de salut pel qual no t’hi va la vida, però si la qualitat de vida. I això és essencial, perquè la vida la tenim per gaudir-la i no per patir-la

Brenda Ballell

Amb això no et dic que sigui fàcil acabar amb els problemes i inconvenients que comporta patir el SII, però sí que es poden millorar enormement i limitar els seus episodis a situacions aïllades i esporàdiques.

Per arribar a aquest punt, és essencial conèixer la malaltia, conèixer com funciona el teu aparell digestiu i conèixer-te a tu com a persona, és a dir, conèixer quines emocions et generen l’estrès que desperta i activa el teus problemes digestius. També és bo analitzar si disposes de les eines necessàries per gestionar-ho tot plegat. I a partir d’aquí, estar disposat/da a fer canvis en els teus hàbits alimentaris, en el teu estil de vida i, probablement, a prendre decisions que et facin sortir de la teva zona de confort i que et portin a una vida més coherent amb qui ets i amb el que vols.

Amb el que he escrit, pots percebre que aquesta síndrome és bidireccional. La seva base es troba en dos sistemes connectats, el sistema digestiu i el sistema nerviós, i per posar remei al malestar continu que et limita en el teu dia a dia, cal fer front i posar ordre als dos sistemes a la vegada. Difícilment podràs solucionar el problema si només en reequilibres un d’ells.

Fem ara un repàs de la part més descriptiva d’aquesta síndrome. El còlon irritable és un trastorn bastant freqüent i crònic que afecta el tracte gastrointestinal. Es caracteritza principalment per dolor, inflor abdominal i alteració dels hàbits de defecació (restrenyiment, diarrea o ambdós), entre d’altres. Pel seu diagnòstic se solen aplicar els Criteris de Roma (IV).

Es diu que és un trastorn funcional, perquè en molts casos les proves diagnòstiques realitzades són totes correctes i no es troba una raó física tractable que el provoqui. Tot i així, cal fer un bon estudi i una valoració de tot allò que ho pot haver desencadenat i ho estigui provocant, com poden ser les infeccions intestinals (bacteris, paràsits…), intoleràncies o al·lèrgies alimentàries (gluten, lactosa, fructosa…), desequilibri de la microbiota (flora intestinal), substàncies tòxiques, medicaments, etc. Sense oblidar-nos de fer un testatge dels nivells d’estrès i de l’estat de les emocions.

Un cop valorats tots aquests factors, es podran reajustar d’una manera individual, els hàbits alimentaris i l’estil de vida, i en cas necessari, seguir el tractament adient. 

Brenda Ballell

Afortunadament, aquesta perspectiva més global del maneig del SII, s’està estenent en el l’àmbit sanitari i es comença a reconèixer la importància de l’estat de la microbiota i de la necessitat de personalitzar la dieta de cada persona, així com, de dissenyar un tractament individualitzat per recuperar les funcions digestives i la salut de les seves parts.